Hakkımda

Cemal AÇIK 1950 yılında Manisa'da doğdu. 1969 yılında Manisa Ticaret Lisesi, 1974 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesini bitirdi. Öğrencilik yıllarında ve meslek hayatı süresince sanatla hep iç içe yaşayan sanatçı, ilk fırsatta yeni bir soluk, yeni bir boyut olarak gördüğü Doğal Mineral Taşresim sanatına yöneldi.

Taşresim sanatı uygulaması özveri isteyen bir sanat dalı. Taşların belirli derecelerde inceltilerek zemin üzerine yapıştırılması ile meydana gelmektedir. Değerli ve yarı değerli mineral taşlar, resim içerisinde, ayrı bir değer kazanmaktadır. Sanatçı çalışmalarını 'KONUŞAN TAŞLAR' adı altında yapmaktadır.

Çalışmaları genellikle Osmanlı Dönemi, Antik şark klasikleri, Roma çağı ve Yunan mitolojisi reprodüksiyonları üzerine yoğunlaşmış olup, çekmiş olduğu fotoğraflarıda tablolaştırmıştır. Kültürlerin geçmişini günümüze taşımak geleceği bu kültürler üzerine inşa etmek, güzellikleri, saflığı hatırlamak hatırlatmak. Bunları yaparken: Doğaya dikkat çekmek doğayı korumak doğa ve sanatı birleştirmek, milyonlarca yıldır dünyamızda bulunan, dünyamızı meydana getiren taşlar ilk çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş ve ilk resimler taşlara çizilmiştir. Doğa - Sanat - İnsan üçgeni kendiliğinden meydana gelmiştir. Doğa derken, bu taş olabilir, bir ağaç, yaprak, saman çöpü, bir kuşun tüyleri ve bunun gibi...

İnsan ister istemez doğa ile bütünleşmektedir. Geldiğimiz yer doğa olduğuna göre gideceğimiz yerde doğa olacaktır. Yaprak dalından düştüğünde nasıl doğa ile bütünleşirse, insanda tekrar doğa ile bütünleşecektir. Kullanılan taşlar doğadaki doğal taşlardır. Resimlerde boya yoktur, renkler taşların doğal renkleridir.

Sanatçı, bu tekniği sanat dünyasına tanıtmak ve yeni sanatçılar yetişmesini sağlamak amacıyla, sergiler açmaya eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya başladı. Sergileri ilgi ve beğeni ile izlendi. Sesan ve Turkishpaintings üyesi olan sanatçı, halen çalışmalarını İzmir'de kendi atölyesinde devam etmektedir.